logo
Shenzhen Jinbangde Electronic Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Ngân hàng điện, tai nghe và loa, người giữ điện thoại và trường hợp điện thoại, quà tặng, nhà máy điện
5YRSShenzhen Jinbangde Electronic Technology Co., Ltd.