logo
Shenzhen Jinbangde Electronic Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Ngân hàng điện, tai nghe và loa, người giữ điện thoại và trường hợp điện thoại, quà tặng, nhà máy điện
13,50 US$ - 15,50 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
Trả hàng dễ dàng
7 orders
16,00 US$ - 18,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Cái
Trả hàng dễ dàng
8 orders
4,25 US$ - 4,65 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Cái
Trả hàng dễ dàng
12,50 US$ - 13,50 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
Trả hàng dễ dàng
6 orders
6,55 US$ - 8,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 10 Cái
Trả hàng dễ dàng
4,65 US$ - 4,99 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 50 Cái
Trả hàng dễ dàng